Rondom de Toren

Onderstaand artikel is gepubliceerd in Rondom de toren in november 2013:


Huiswerkbegeleiding gestart door Ingrid Noort in Terheijden 

"Tot drie uur ’s middags les op school en als de bel gaat linea recta naar de huiswerkbegeleiding. Huiswerkbegeleiding is bij steeds meer ouders in trek. Het zijn zeker niet alleen de zwakke leerlingen met onvoldoendes die aankloppen. De huiswerkinstituten bedienen een groot publiek met uiteenlopende vragen", aldus De Volkskrant op zaterdag 9 november 2013. 


Een half jaar geleden ben ik gestart met mijn bedrijf inbegeleiding. Met dit bedrijf speel ik in op de behoefte aan huiswerkbegeleiding in Terheijden.  Door mijn achtergrond  in het speciaal onderwijs ben ik thuis in verschillende problematieken, zoals ADHD, ADD, autisme en dyslexie. Op mijn school spreek ik regelmatig met ouders over het functioneren van hun kinderen op school en binnen het gezin. Ouders willen vanzelfsprekend het beste voor hun zoon of dochter. Als het niet goed gaat met hun kind, willen ze graag helpen. Maar zij beheersen lang niet altijd meer de stof die hun kinderen moeten leren of hebben te weinig tijd om te helpen, omdat zij allebei werken.  Ik zie verschillende oorzaken waarom het de kinderen vandaag de dag niet lukt om het huiswerk te maken en te leren.  Kan uw zoon/dochter zich niet concentreren? Laat uw kind zich makkelijk afleiden door telefoon, laptop en/of computergames? Stelt uw kind het maakwerk en/of leerwerk uit? Heeft uw kind moeite met plannen? Misschien wil uw kind wel, maar kan het zich niet richten of legt het de prioriteit ergens anders. Ouders proberen dus eerst zelf hun kinderen aan het schoolwerk te krijgen. De praktijk wijst uit dat dit de sfeer in huis vaak niet ten goede komt.  Dit ondanks alle goedbedoelde hulp. Ouders weten het dan ook niet meer.  Maar zeker is dat zij geen strijd meer over het schoolwerk willen. Ze willen juist rust in huis. Zij zien in dat het welzijn van hun kind het allerbelangrijkste is. Dit is het moment waarop ze mij bellen. Met inbegeleiding geef ik huiswerkbegeleiding en examentraining aan leerlingen in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo en gymnasium). Op alle werkdagen van 14.00 tot 18.00 uur is er gelegenheid om in een rustige omgeving het huiswerk te maken en te leren. Geen telefoons en andere verstoorders.  Ik help uw zoon of dochter bij het maken van een planning, geef studietips en bespreek de behaalde resultaten. Het maakwerk wordt gecontroleerd en het leerwerk overhoord voordat uw kind weer naar huis gaat. Ook kunnen boekverslagen of werkstukken worden gemaakt. Vanzelfsprekend maak ik tijd voor een persoonlijk gesprekje met uw zoon of dochter. Soms spelen er andere dingen waardoor uw kind even niet goed in zijn of haar vel zit. Dit kan het leren ook in de weg zitten. Heeft u interesse? Dan kunt u mij bellen of mailen. Na aanmelding via de telefoon (06-37450248) of via www.inbegeleiding.nl volgt het intakegesprek met u en uw zoon of dochter. Hierin worden afspraken gemaakt over de manier waarop de begeleiding wordt ingevuld, op welke dagen uw kind deelneemt, waar accenten gelegd worden en hoe het contact met u zal gaan verlopen. Aanmelden voor de huiswerkklas of de examentraining kan dagelijks. 

Ingrid Noort


Onderstaand artikel is gepubliceerd in Rondom de Toren d.d. 24-09-2015:

 
Huiswerkbegeleiding in Terheijden is weer gestart! Nu ook bijles
Rekenvaardigheid mogelijk.

De schoolvakantie zit er op. Het eerste huiswerk is weer in de agenda genoteerd. De eerste cijfers komen binnen. Voldoende of onvoldoende? Scholieren zijn weer begonnen, Inbegeleiding ook. 

Er zijn kinderen die moeilijk hun draai op school kunnen vinden. Die hun huiswerk niet op orde krijgen. Voor ouders is dit de aanleiding om Inbegeleiding in te schakelen.
Inbegeleiding helpt leerlingen van het voortgezet onderwijs die een duwtje in de rug kunnen gebruiken bij hun huiswerk. Daarnaast biedt Inbegeleiding vanaf dit jaar hulp bij het voorbereiden van de rekentoets voor leerlingen van zowel het voortgezet onderwijs als het mbo. De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat er vier hoofdoorzaken zijn waarom leerlingen bij mij terecht komen.

Wordt uw kind thuis ook zo snel afgeleid?
Thuiskomen van school en dan direct aan je huiswerk? Dat valt niet mee. Er zijn thuis zoveel leuke dingen te doen. Met al die afleidingen is het moeilijk om aan je huiswerk te beginnen en het goed bij te houden. Als je dan ook nog moeite hebt om je te concentreren…. 

Ik krijg regelmatig te horen dat leerlingen thuis snel afgeleid worden. Multimedia zoals facebook en WhatsApp en het spelen van games liggen op de loer. Leerlingen denken dat ze kunnen "multitasken” en houden hun mobieltje bij de hand. Ook als ze hun huiswerk maken of aan het leren zijn. 
Onderzoek wijst echter uit dat op hoe meer dingen je tegelijk je aandacht probeert te vestigen, hoe minder effectief je bezig bent. Doordat je steeds je concentratie verlegt, kost iedere taak meer tijd. 
Bij Inbegeleiding is er geen afleiding. Uw kind kan geconcentreerd werken in een rustige omgeving en krijgt individuele hulp. Te laat beginnen aan het huiswerk is er niet meer bij.

Heeft uw kind moeite met plannen?
Het plannen van het huiswerk kan een lastige klus zijn voor uw zoon of dochter. Soms laten leerlingen zich thuis nog helpen bij het maken van een planning…..maar dan is er weer die afleiding en wordt het leerwerk toch op het laatste moment geleerd. Dit kan de nodige stress en onrust in huis opleveren.

Bij Inbegeleiding wordt samen met de leerling een planning gemaakt en wordt het leerwerk overhoord. De afspraken worden genoteerd in een schriftje dat steeds meegebracht wordt. Zo wordt de planning overzichtelijk voor de leerling. Sommige leerlingen hebben meer controle nodig dan anderen. Het overhoren werkt als de bekende stok achter de deur en levert zelfvertrouwen op. Zeker als de cijfers beter worden.

Moet uw kind nog leren leren?
Vaak weten leerlingen niet hoe ze een toets moeten leren. Ze denken dat alleen lezen voldoende is.

Inbegeleiding besteedt veel aandacht aan "leren leren”. Samen met uw kind ga ik op zoek naar de beste leerstrategie. Deze verschilt per leerling. Met de juiste leerstrategie wordt leren leuker en de resultaten beter.
Zijn er andere situaties of omstandigheden die het leren bemoeilijken? 
Er kunnen allerlei persoonlijke redenen zijn waarom het leren niet lukt. Uw kind wil het graag anders, maar krijgt het zelf niet voor elkaar. Een overlijden, pesten en het ontdekken van de eigen identiteit kunnen uw kind op school en thuis behoorlijk dwarszitten. Inbegeleiding heeft oog voor andere zaken naast het leren. Door mijn persoonlijke aandacht en een positieve benadering merken leerlingen dat ze met hun verhaal bij mij terecht kunnen. Er ontstaat een vertrouwensrelatie waarin uw kind zich zeer op zijn gemak voelt. Door mijn ervaring in het speciaal onderwijs weet ik hoe ik leerlingen met o.a. ADHD of een aan autisme verwante stoornis het best kan helpen. Inbegeleiding is er voor het totale kind.

Ziet uw kind op tegen de rekentoets?
Doet uw kind dit jaar examen dan moet er voor de rekentoets minimaal een 5 behaald worden om te kunnen slagen. Voor niet-rekenaars wordt het zo lastiger om hun diploma te behalen. 

Daarom biedt Inbegeleiding rekenlessen in kleine groepjes. Deze rekenlessen worden gegeven door een zeer ervaren docent.

Vanzelfsprekend wilt u een positief en ontspannen kind thuis. Inbegeleiding kan u hierbij helpen. 
Wilt u meer weten of uw kind aanmelden? bel met 06-37 45 02 48 of stuur een mail naar: ingrid@inbegeleiding.nl.