Intakegesprek

Reden van aanmelding

Tijdens het intakegesprek dat plaats vindt nadat uw zoon of dochter is aangemeld gaan we samen met u en uw zoon of dochter op zoek naar de oorzaak van de matige studieresultaten. De ene leerling heeft al genoeg aan een rustige werkplek, omdat hij/zij zich thuis moeilijk kan concentreren. De ander wil leren het huiswerk beter te plannen en te organiseren. Ook gebrek aan discipline, gebrek aan regelmaat of een onrustige thuissituatie kunnen de reden van de aanmelding zijn. Op het intakeformulier worden alle afspraken vastgelegd, doelen geformuleerd en bijzonderheden vermeld.